Katter

Her er våre katter

Hunnkatter

INT.CH Schibboleth Silver Zara

BSH ns 22 64 –  Britisk Korthår, sølvtabby grønnøyd jente

Rose de Bellissimo (N)

BSH ns 22 64 – Britisk Korthår, sølvtabby grønnøyd jente

CH Nikitita de Bellissimo (N)

BSH ns 22 64 – Britisk Korthår, sølvtabby grønnøyd jente

Hannkatter

INT.CH Otto de Bellissimo (N) JW

BSH ns 22 64 – sølvtabby grønnøyd gutt

Purrpie’s Harley

BSH ns 22 64 – sølvtabby grønnøyd gutt

Kastrater

LV*Ice Florence Don Carleone

BSH ns 22 64 – sølvtabby grønnøyd gutt, kastrat